Główne korzyści

 • Trafne prognozy

  Prologistica Trend używa zarówno klasycznych modeli prognostycznych jak i innowacyjnych metod odpowiadających na realne potrzeby rynku. System umożliwia tworzenie prognoz dla popytu o bardzo różnorodnym charakterze, np. dla popytu nieciągłego. Szeroka gama dostępnych modeli oraz automatyczny dobór optymalnej metody prognostycznej zapewnia trafność prognoz.

 • Prognozy dostępne dla niespecjalistów

  Prologistica Trend automatycznie dobiera do danych metodę prognozowania oraz jej parametry czyniąc w ten sposób prognozowanie dostępnym dla niedoświadczonych użytkowników. System wyjątków wskazuje użytkownikom potencjalnie nieprawidłowe prognozy wymagające, być może, manualnej korekty.

 • Lepsze decyzje w oparciu o aktualne prognozy

  Automatyzacja doboru metody prognozowania pozwala na szybkie generowanie wiarygodnych prognoz. Prognozy mogą być tworzone właśnie wtedy, kiedy są potrzebne, bez konieczności czekania na czasochłonne ekspertyzy. Pozwala to opierać decyzje biznesowe o trafne i aktualne prognozy.

 • Skuteczne akcje promocyjne

  Korelując popyt z ceną produktu, Prologistica Trend umożliwia prognozowanie popytu w czasie trwania akcji promocyjnych. System pozwala także tworzyć prognozy popytu na produkty nowo wprowadzone na rynek. Ułatwia to przewidzenie skutków takich akcji oraz wybór odpowiedniej strategii marketingowej.

OPIS DZIAŁANIA

Prologistica Trend jest aplikacją webową, integrującą się z systemem ERP przedsiębiorstwa w celu pobrania danych sprzedażowych. Automatycznie dobierany jest do danych optymalny model prognostyczny oraz jego parametry. Wybór modelu dla poszczególnych produktów dokonywany jest systematycznie w pewnych zadanych odstępach czasu (np. raz w miesiącu), co zapewnia na codzień szybkie obliczanie prognoz. Doświadczony użytkownik może zweryfikować i skorygować automatyczne wybrane metody prognostycznej. Ponadto użytkownik otrzymuje listę wyjątków wskazujących na prognozy potencjalnie wymagające manulanej korekty, np. w następstwie znacznej zmiany automatycznie wyznaczanych parametrów modelu.

Prologistica Trend używa zaawansowanych metod prognostycznych, na które składają się zarówno klasyczne algorytmy takie jak np. ARIMA, wygładzanie wykładnicze, modele popytu nieciągłego, jak również innowacyjne rozwiązania opracowane przez zespół Prologistica Soft we współpracy z jednostkami naukowymi.

TECHNOLOGIA

Dla firmy informatycznej, której celem jest wspieranie złożonych i przetwarzających ogrom danych procesów biznesowych klienta, wybór właściwej technologii jest sprawą kluczową.

Rozwiązania ProLogistica Soft powstały w oparciu o technologię JEE, standardu opracowanego specjalnie na potrzeby tworzenia rozwiązań biznesowych, wspieranego zarówno przez największych producentów software’u na świecie: IBM, Oracle, SAP ale także przez społeczności wolnego oprogramowania - Eclipse, Apache. Zapewnia to cztery, strategicznie najistotniejsze cechy nowoczesnego oprogramowania:

 • skalowalność,
 • stabilność,
 • architekturę komponentową.

Wybór bazy danych pozostawiamy klientowi - systemy ProLogistica pracują w Oracle lub Microsoft SQL. Także klient decyduje, czy wybrać system operacyjny Windows czy Linux. Dzięki takiej elastyczności firmy mogą obniżyć koszty zakupu i utrzymania systemów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Podkreślić należy, iż dzięki wdrażaniu oprogramowania opartego na standardach, maleje ryzyko związane z działaniem i bezpieczeństwem rozwiązań. W rozwiązaniach ProLogistica bezpieczeństwo gwarantują dodatkowo mechanizmy autentykacji i autoryzacji wspierane przez JEE.

Aplikacje ProLogistica dostępne są poprzez sieć Web, co umożliwia korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych oraz komputerach Apple. Dostępność przez przeglądarkę uniezależnia wykonywanie i wykorzystywanie analiz , raportów i prognoz od miejsca wykonywania tej pracy. Wspiera to firmy wielodziałowe, pracę zdalną i elastyczne podejście do pracy.

Rozwiązanie można instalować, na serwerze klienta, wówczas minimalne wymagania sprzętowe są następujące:

 • Serwer bazy danych.
  Procesor: 4x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 8 GB
  Przestrzeń dyskowa: 200 GB
 • Serwer na serwer aplikacji.
  Procesor: 2x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 4 GB
  Przestrzeń dyskowa: 100 GB

Oferujemy również możliwość korzystania z aplikacji w tzw. chmurze (Cloud computing).

INTEGRACJA

Aplikacje ProLogistica oferują integrację na różnych poziomach poprzez wymianę plików, poprzez wykorzystanie Web serwisów, poprzez wykorzystanie ESB platformy JEE.

Integrację z popularnymi systemami ERP: SAP, Comarch, Microsoft Dynamics (Axapta) oraz Subiekt zapewniają gotowe interfejsy, co skraca czas i gwarantuje niezawodność połączeń.