Kontakt

Kontakt

ProLogistica Soft sp. z o.o.


Siedziba firmy:
Ul. Ostrowskiego 9 (1 piętro)
53-238 Wrocław

tel. 71 716 44 65

fax 71 716 44 76

e-mail: kontakt@prologistica.pl

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.